Lesbické povalečky | Lesbické forum - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „Lesbické povalečky | Lesbické forum“ souhlasíte se všeobecnými pravidly fóra uvedenými na adrese http://lesbickepovalecky.cz/viewtopic.php?f=4&t=5 a s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Lesbické povalečky | Lesbické forum“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Lesbické povalečky | Lesbické forum“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Lesbické povalečky | Lesbické forum“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Lesbické povalečky | Lesbické forum“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Lesbické povalečky | Lesbické forum“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Lesbické povalečky | Lesbické forum“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.


Zpět na přihlašovací formulář

cron